Ratamestarien lausunto

/Ratamestarien lausunto
Ratamestarien lausunto2019-06-01T12:34:27+00:00

Taas kerran suurkiitos Metsähallitukselle, joka on sallinut Nuuksion kansallispuiston länsiosan käytön suunnistuskilpailussamme aktiivisten kansalaisten fyysisen ja henkisen kunnon kohottamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Radat

Ratasuunnittelussa on otettu huomioon Metsähallituksen määrittämät arat luontokohteet, pääasiassa soita tai kallioaluetta. Maaston kuormituksen tulee olla tasainen, minkä takia rasteja on varsin runsaasti – lähes 200 kappaletta!

Edellä kuvatut asiat ovat asettaneet ratasuunnittelulle erityiset haasteet. Maailmancupin tuomat omat rajoitukset lisäsivät ratamestarien painetta saada alueelle mahdollisimman hyvät ja monipuoliset kilpailut ja siinä onnistuttiin loistavasti! Radat myötäilevät muutamaa mökkialuetta, jotka ovat merkitty karttaan oliivinvihreällä (=KIELLETTY). Suurinta osaa ei ole merkattu maastoon, mutta osa piha-alueista on krepitetty selkeyden vuoksi.

Lauantain radoissa on pyritty keskimatkalle tyypillisiin rytminvaihtoon ja haastaviin suunnistustehtäviin. Myös R2 sarjoille on tarjolla ohjeaikojen mukainen keskimatka lauantaina. Sunnuntain radat on suunniteltu mukailemaan tyypillistä pitkää matkaa. Radoilla on pitkiä reitinvalintavälejä sekä lyhyitä haastavia välejä, mikä mahdollistaa sekä juoksurytmityksen että tarkan suunnistuksen.

Lasten ratojen laatuun on erityisesti keskitytty. Kilpailukeskuksen läheltä löytyikin lasten radoille sopiva alue ja radat tehtiin valvojan kanssa yhteistyössä lapsille sopiviksi ja helpoiksi.

Maasto

Lauantain keskimatkojen kilpailumaasto on pääosin nopeakulkuista kuusikkoa ja mäntypeitteistä mäkialuetta. Joissakin rinteissä kuitenkin kaatuneet puut hidastavat etenemistä ja pystyvihreiden kanssa kannattaakin olla tarkkana. Sunnuntaina etenkin pisimmillä radoilla maaston itäosassa on nautittavana parasta nuuksiolaista nopeakulkuista kallioista mäntykangasta.

Kartan maastotyö on Rauno Asikaisen ja Kimmo Nykäsen käsialaa vuosilta 2005 – 2014. Tätä kilpailua varten kartoittaja Kimmo Nykänen on käynyt alueen perusteellisesti lävitse 2018 – 2019 toukokuussa. Kartta on kokonaan ajantasaistettu vastaamaan uutta kansainvälistä suunnistuskarttojen ISOM2017-kuvaustapaa. Kivien ja jyrkänteiden alarajana kartoittajat ovat pitäneet suunnilleen 1,2 metriä. Vähänkin suuremmat kuusiröykkiöt on kuvattu kartassa tarkasti vihreällä pystyviivoituksella. Ne on syytä ottaa huomioon reitinvalinnoissa ja ennakoida niiden joustava kiertäminen etenkin rasteja lähestyttäessä.

Maastosta löytyy useita merkkaamattomia hirvi -ja eläinuria. Selkeimmät ja isoimmat urat ja polut on hyvin merkattu karttaan, mutta varsinkin pienten polkujen osalta kaikkia ei välttämättä löydy kartalta.

Ennallistukset

Myös luonnonsuojelullisista syistä ennallistetut suot on syytä ylittää mahdollisimman kapeasta kohdasta poikittain, niin välttyy taistelulta kuusiröykkiöiden seassa. Sama neuvo pätee myös ennallistettujen eli poikittaisilla kuusipuilla peitettyjen ojien kohdalla.

Maaston länsiosassa on kaksi ylipääsemättömäksi suoksi kuvattua ennallistettua tulvalampea, oikeammin ”puujärveä”. Niille meno on jo sääntöjenkin mukaan kielletty (ylipääsemätön suo).

Tärkeää

Sunnuntaina kaikilla radoilla on toiseksi viimeiseltä rastilta pakollinen sillan ylitys. Olkaa varovaisia ja maltti on valttia tässä kohdassa. Erityisesti muista lasten turvallisuus. Eikä kukaan muukaan kilpailija tykkää äkillisestä uimisesta Siuntionjoessa. Älä siis ryntäile sillalla.

Molempina päivinä kilpaillaan siis maailmancupin ensimmäinen osakilpailu. Lauantain radat eivät kulje maailmancupin alueella, mutta sunnuntaina osa radoista risteävät maailmancupin ratoja. Mahdollisuus on siis nähdä myös metsässä maailman parhaita suunnistajia.

Haastavaa, mutta nautinnollista Helsinki O-Games viikonloppua kaikille

Ratamestarit

Mikko Laakso ja Janne Heikkinen