Ratamestarien lausunnot

By Markku Sormunen 2017-06-04

Maasto

Kilpailumaasto on suunnilleeen puoliksi Metsähallituksen hallinnoimaa Nuuksion kansallispuistoa ja Helsingin kaupungin ulkoilualuetta. Lämmin kiitos kummallekin taholle tämän hienon metsämaaston käyttöoikeudesta tämän vuoden HOG-kisassamme. Alueen luonteesta johtuen eivät tehometsätalouden toimet ole ulottuneet kisamaastoon. Hakkuita ja hakkuujätettä ja ikäväksi tiedettyä vihreää pystyviivoitusta ei kenenkään reitille satu lukuunottamatta muutamaa pientä myrskynkaatoaluetta joissakin rinteissä.

Uuden kilpailukeskuksemme sijainnista johtuen parhaat ja jopa vaativimmat maastot alkavat heti kaikissa ilmansuunnissa lounasta lukuunottamatta. Tämän vuoksi lähtöviitoitukset ovat harvinaisen lyhyet – verryttely kannattaa siis suorittaa kilpailukeskuksen läpi kulkevalla hiekkatiellä, eikä lähtöviitoitukselta saa poiketa kilpailumaaston puolelle.

Useat kilpailukeskuksen lähellä ovat mäet ovat melko korkeita ja jyrkkärinteisiä – suurin nousu eräissä sarjoissa lauantain 1-lähdöstä ja sunnuntain 2-lähdöstä on jopa 45 metriä. Kukin aloittakoon kilpailunsa oman kuntonsa ja kiipeämisvoimiensa mukaan! Myös jyrkänteisiä rinteitä laskeuduttaessa on syytä käyttää malttia ja harkintaa, vaikka kisoissamme onkin perinteisesti taitava ensiapuhenkilökunta.

Kartta

Kilpailumme uusi kartta on kokonaan Kimmo Nykäsen käsialaa, ja sen pohjana on Maanmittauslaitoksen uusi laserkeilausaineisto. Kartan kivien alaraja on pääosin 1 m, ja myös eräät yksittäiset jyrkänteet ovat 1 m korkeita. Useissa jyrkissä rinteissä jyrkänteiden korkeuden alaraja on jopa lähellä kahta metriä – yleistäminen on mielestäni ollut hyvätasoista ja kartta on selkeälukuinen. Maaston pienipiirteisyyden vuoksi yli 50-vuotiaiden veteraanien silmiä hellitään 1 : 7.500 -mittakaavalla ja  Suunnistusliiton luvalla valiosarjoissakin on mittakaavana 1 : 15.000:n  sijasta 1 : 10.000 – sopivasti vaikkapa seuraavan viikonlopun Jukolaa ja Venlojen viestiä ajatellen.

Radat

Jo HOG-ratoja suunniteltaessa on väistelty Metsähallituksen osoittamia herkkiä alueita, pääasiassa soita ja lampien rantoja. Näin ollen niistä vain eräät herkimmät suot on erikseen merkitty kilpailukarttoihin punaisella kielletyn alueen pystyviivoituksella – niiden reunoja ei ole merkitty maastoon nauhoituksella. Herkkien alueiden kulumista ja ratojen kuormitusta on vältelty myös melko runsaalla rastimäärällä – aikuisten kisassa on peräti 155 rastia, osittain myös varsin lähekkäin. Koodinumeron tarkistaminen ennen leimausta on jälleen viisas ratkaisu, joka takaa hyvän mielen hyväksytystä suorituksesta vielä pitkään kisamme jälkeenkin.

Lauantain keskimatkan radat kulkevat pääosin jyrkkärinteisimmissä ja pienipiirteisimmissä maastonosissa ja ovat runsasrastisia ja teknisiä, joka tarkoittanee kartan jatkuvaa kääntelyä menosuuntaan ja nopeita reitinvalintoja sekä herkeämätöntä kartanlukua.

Sunnuntain pitkän matkan radat kulkevat paljolti kilpailualueen itäosan tasaisemmassa laukkamaastossa. Vanhimpien veteraanien ratojen suunnittelussa on kumpanakin päiväna pyritty yhdistämään suunnistuksellinen vaikeus ja siedettävä etenemiskelpoisuus.

Hyviä kilpailukokemuksia vuoden 2017 haastavassa HOG-maastossa

Reino ”Repa” Hotti

 

Lasten ratamestarin lausunto

Lasten radat (D9RR-D14 ja H9RR-H14) kulkevat molempina päivinä kilpailukeskuksen läheisyydessä. Maasto on kulkukelpoisuudeltaan hyvää, joskin muutama suurehko nousu matkan varrelta löytyy. Alkuperäisestä kilpailukutsusta poiketen RR-, TR- ja H/D12 -sarjojen kartan mittakaavana käytetään 1:7500. 13- ja 14-vuotiaiden sarjoissa käytetään mittakaavaa 1:10 000.

Lasten radat tukeutuvat polkuihin, joita alueella on runsaasti. Alueella on selkeitä ulkoiluteitä sekä erivahvuisia pienempiä polkuja. Suurin osa poluista erottuu maastossa selkeästi, mutta sileillä kallioilla polku-ura voi hetkeksi kadota näkyvistäkin. Tämä koskee lähinnä 14-vuotiaiden muutamaa rastiväliä. Polkuja risteilee paikoin myös tiheästi, joten risteyksissä on syytä olla tarkkana.

Molempina päivinä osa lasten radoista ylittää väylän, jota pitkin aikuiset kulkevat lähtöön. Kohtaamistilanteissa malttia toivotaan verrytteleviltä aikuisilta!

Kaksipäiväinen kisa tarkoittaa runsaasti rasteja maastossa ja myös lasten radoilla suunnistaja tulee väistämättä näkemään muitakin rasteja kuin omiaan. Koodien tarkistaminen kannattaa tässä kilpailussa. Rastireitin siimarin varrella on vain RR-rasteja.

Lasten radoissa on pyritty välttämään liian vaikeita rastipisteitä tai välejä, mutta reitinvalintamahdollisuudet toisaalta tarjonnevat haasteita myös kokeneemmille nuorille suunnistajille.

Lasten ratamestari Minna Ryyppö

Tervetuloa HOGiin!